Christian Assemblies Internationals historia

Vår församling startade i Tyskland, dit Pastor Scott och hans fru, Ree, kom som missionärer från Australien 1976. Efter tre och ett halvt år blev de första personerna frälsta och arbetet växte snabbt. Idag finns kyrkan i arton länder spridda över världen.

Hur allting började

Bibeln visar att Gud förbereder oss alla redan i moderlivet (se JESAJA 44:24) och att Han vägleder dem som söker Honom. Herren började förbereda Scott för Sin Uppgift genom att under ungdomsåren låta honom gå igenom perioder av disciplinerad träning och grundlig utbildning. Det innebar att han för en tid bodde på Royal Military College, Duntroon (där hans far var stationerad som major med ansvar för singalskolan) och även att han gick till den anglikanska kyrkans Canberra Grammar School för pojkar medan han bodde en tid i Canberra. Detta är definitivt en av anledningarna till att den här församlingen (C.A.I.) är disciplinerad och välordnad, och inte har någonting gemensamt med den slapphet och 'laglöshet' som kunnat ses i många av de så kallade karismatiska församlingarna på senare tid.

1958 hade Royal Military College upplevt ett kraftfullt utgjutande av Dopet i den Helige Ande bland många av kadetterna och även några av officerarna. Böner blev verkligen besvarade, för det var exakt tio år senare som Scott omvändes av en av sina studenter, Ken, många mil längre bort i Ballarat. En beskrivning av denna 'Pingstväckelse' vid R.M.C. kan man läsa om i Chris Coulthard-Clarks bok: Duntroon - The Royal Military College of Australia (1911-1986).1

1958 hade Royal Military College upplevt ett kraftfullt utgjutande av Dopet i den Helige Ande

Alldeles efter att ha avslutat sina studier i historia och språk vid Monash University i utkanten av Melbourne, började han sin karriär som lärare vid Ballarat East High School. Ken William K. var en väldigt livlig och glad student i skolans fjärde årskurs, han var en ledargestalt bland studenterna och lagkapten i allt möjligt och personalen och eleverna hade valt honom som ordningsman, eftersom han var en kille som hade en god relation med alla. Det var uppenbart redan tidigt under läsåret att han var 'annorlunda' jämfört med de flesta andra studenterna. Ken var tyst, reserverad och ändå full av liv! Till en början fanns det en oro över att han tillhörde någon 'konstig sekt', men hans balanserade livsstil och beteende visade snart att han var en ganska förståndig person, vars tro var väldigt lik 'tidig gräsrotskristendom och reformationsrörelsen under Martin Luthers tid.' Nyfiken på Ken började Scott 'en undersökning' av studenten!

Runt den 6 juni 1967 kom Ken till skolan upphetsad över 'världens slut' och Jesu snara återkomst till följd av tecknen från ‘sexdagarskriget’ mot Israel. (Se LUKASEVANGELIET 21:20-24 - dessa bibelord visar två eller fler olika plan av profetia/historia. De tidiga kristna visste från denna text att de skulle fly från Jerusalem när romerska arméer omringade staden men ändå drog sig tillbaka utan någon uppenbar anledning. Inte en enda kristen dog, medan de otroende som stannade kvar i Jerusalem led enligt profetian i HESEKIEL 5:8-17: En tredjedel av staden dog av svält; kvinnor åt till och med sina egna barn; en tredjedel togs till fånga och resten avrättades. Bibelordet “Jerusalem skall bliva förtrampat av hedningarna, till dess att hedningarnas tider äro fullbordade...” syftar på juni 1967. Detta väckte ett intresse och många frågor, vilket fick Kens lärare att undersöka djupare och lära känna grabbens familj. Från mitten av året till slutet av december hölls många diskussioner runt familjen Kinnanes köksbord med både Ken och hans syster Robynne. Ken fick åka och surfa på helgerna med sin lärare, oftast ner till Torquay, och alltid när de var tillsammans presenterades Bibeln som Guds ofelbara Ord. Ken visade bevis på dess gudomliga inspiration och att den inte bara kunde ha 'satts ihop' av människor! Detta bevisades genom studier baserade på vetenskap, arkeologi, matematik, historia och profetia, som förde med sig en insikt om att det var nödvändigt att ta ett beslut. Kens egen omvändelse några år tidigare hade visat sig genom en kraftfull manifestation av kraft och utgjutande av den Helige Ande – med beviset att tala i nya tungor. Den unge läraren förundrades över detta mirakulösa språk, och var oemotståndligt attraherad av att se bekräftelsen av Guds Ord i 1 KORINTIERBREVET 2:4 and 1 KORINTIERBREVET 4:20 och många andra liknande beskrivningar om hur Gud tydligt arbetade. (se 1 THESSALONIKERBREVET 1:5). Han följde med Ken till ett möte hos Revival Centres vid Ballarats flygfält, där pastor Noel Hollins från Geelong lade sina händer på honom och han mottog den Helige Ande, och döptes samma kväll av pastor Lloyd Longfield från Melbourne.

CAI baner som beskriver våra rötter i AustralienCAI har liknande rötter och lära som Revival Centres International of Australia och Revival Fellowship of Australia har

Under en sexårsperiod bevittnade flera skolor mirakler, helanden och omvändelser av många elever

Med början i maj 1968, följt av en serie kraftfulla rörelser av den Helige Ande, blev många studenter och personal vid Ballarat East High School och andra lokala skolor omvända till kristen tro. Tillväxten av nyfrälsta studenter var så kraftig att många inte kunde vara med på vanliga 'församlingsmöten', och därför bildades en grupp genom Ken och hans lärare som först kom att kallas ‘Ballarat Revival Centre’ och senare ‘Pentecost Revival Centre’. Eftersom Jim Kinnane hade upplevt många år av kristen gemenskap i sin egen vandring och var en mycket bra lärare av Ordet, gavs rollen som församlingsledare villigt över till honom. Allteftersom tiden gick blev fler studenter frälsta och flera miniväckelser bröt ut under en sexårsperiod. Några av dessa väckelser omnämndes till och med i den australiska pressen när den Helige Ande svepte genom vissa områden i delstaten Victoria, och i tidningen 'Melbourne Age' basunerade vid ett tillfälle ut rubriken "APOSTLAGÄRNINGARNA 2:1-4 Och de blevo alla uppfyllda av Helig Ande och begynte tala andra tungomål..."

Ballarats studenter hade kontakt med de andra områdena i delstaten där Herren verkade, och många under inklusive helanden bevittnades i skolorna. Detta var inte begränsat till Victoria utan fortsatte i New South Wales när Kens lärare fortsatte att vittna, huvudsakligen i västra Sydney vid Mt. Druitt, Whalan och Shalvey från 1972 till 1976.

Fotona nedan är avsedda att "hedra" Ken, som blev använd av Gud för att föra många till Kristus, Vår Frälsare, och även "pastor" Jim Kinnane och hans fru Dorothy, för deras outtröttliga strävan och tålamod med att undervisa och vägleda den framtida predikanten de första åren… (ROMARBREVET 13:7).

Ken och ScottKen och Scott sprider Ordet i Hobart, Tasmanien (1968). Jim, Dorothy och ReeJim och Dorothy med Scotts fru, Ree, och nyfödda dotter (1978). Zugspitze - Tysklands högsta berg.

Herren visade honom under dessa tidiga år att han skulle åka till Europa som missionär. I en drömliknande vision blev han och flera andra visade ett val mellan ett kristet arbete – liknat vid en stor eld eller brasa (en central församling med många medlemmar på endast ett ställe) – och ett annat kristet arbete med många små eldar (små husgrupper), av vilka några skulle brinna svagt eller till och med brinna ut under årens lopp, men som till slut skulle sprida sig utöver världen i ett nätliknande mönster.

Genom bön och profetior visade Herren för Scott att han skulle flytta till Starnberg

I oktober 1976 lämnade han Australien och åkte till Storbritannien med skeppet SS Australis tillsammans med en annan kille som hette Tony; de lydde Kristi befallning i MARKUS 16:15-20 om att gå "i hela världen och prediken evangelium för allt skapat". Genom bön och profetior visade Herren honom att han skulle flytta till Starnberg nära München (i södra Tyskland). Scott och Ree gifte sig i St. Albans 1977 och flyttade sedan till Tyskland. Efter många prövande perioder under tre och ett halvt ensamma år, under vilka även missionsarbete bakom Järnridån utfördes, blev de tre första människorna döpta och mottog den Helige Ande i simhallen där han arbetade, anställd som simlärare i den tyska armén (Bundeswehr). Från detta ögonblick och framöver utvecklades församlingen och växte stadigt.

Livet i Tyskland hade varit mycket ensamt för det australiensiska paret, eftersom kontakten med 'hemförsamlingen' i Australien hade brutits då arbetet där bröt samman orsakat av extremism i undervisningen och en uppenbar brist på kärlek och medkänsla. Nära och personlig gemenskap upphörde i det australiska arbetet efter det att ”asocial” undervisning introducerades varigenom bröderna och systrarna försökte hindras att umgås med varandra, vilket baserades på en felaktig förståelse av 1 JOHANNESBREVET 1:3. ”Negativiteten” från den tiden har kanske lett till en stark betoning av familjevärden och vänskap vilket kan bevittnas i C.A.I. idag. Vi är en fast sammansvetsad familj.

Under de här tidiga åren i Tyskland drabbades Ree av flera missfall; Scott tvingades ha tre enkla jobb för att kunna ”hålla nöden från dörren”; Ken slutade skriva redan 1978 och Kersty föddes med Downs syndrom. Bibelcitatet från ORDSPRÅKSBOKEN 26:2 cirkulerade ”viskandes”. En förkrossande tid av prövningar likt JOB 13:15 upplevdes. Inom några få år hade det lovande arbetet som spritts i Australien och delvis till andra länder kollapsat. Det hade börjat brytas ned redan då han och Tony lämnade Australien på ”S.S. Australis” med riktning mot Southampton. Nu finns tyvärr inget kvar av Pentecost Revival Centres. Undervisningen var gedigen, men när missämja och oenighet tillåts att komma in kan satan arbeta på sitt onda sätt med att skilja nära vänner genom förtäckta antydningar och rykten.

Foto från de tidiga dagana i TysklanBörjan av Församlingen - Feldafing, Germany.

Herren grep emellertid in i juli 1980 genom att omvända två bröder i den tyska armén, Günther och Wolfgang, samt deras vän i German Kaserne Schwimmhalle [simhallen vid ett av den tyska arméns regementen] i Feldafing. Günther var den förste som fick Den Helige Ande. Guds kraft föll och slog deras vän till golvet vid bassängkanten, så kraftigt att han var tvungen att bäras ned i bassängen för att döpas under det att han erkände Guds Befallning i APOSTLAGÄRNINGARNA 10:48. Han hade blivit uppfylld så kraftfullt med den Helige Andes Dop – och hade också till viss del missförstått undervisningen i ROMARBREVET kapitel 6 – att han bokstavligen trodde att han skulle vara tvungen att dö under vattnet och bli återuppstånden till ett nytt liv (ROMARBREVET 6:2-3). Detta skedde naturligtvis andligen då han togs upp ur “separationsvattnet”. Guds Kraft och under började kraftfullt manifesteras i respons till höga tyska officerare som sade att “inget kan omvända vårt tyska folk, eftersom de är alltför försiktiga och skeptiska för att acceptera vad en utlänning skulle kunna säga”. Nåväl, Guds Ord är levande – Kristus lever.

De första missionärerna från det nya tyska arbetet reste ut till Skottland och Frankrike under 1985

De första mötena hölls i parets hem i Landstetten (nära Starnberg), en liten by nära de tyska alperna och Tysklands högsta berg, 'Zugspitze'. Efter 1980, då fler människor kom med i den nya, växande församlingen som då kallades Pingstväckelserörelsen (tyska: Pfingsten Erweckungsbewegung), mottog många den Helige Ande liksom på Pingstdagen (APOSTLAGÄRNINGARNA 2:1-4). Flera helanden upplevdes också inom den tyska armén och i Luftwaffe/flygvapnet, såsom Gud lovar i Sitt Ord. Små "församlingsgrupper" (baserade på John Wesleys administration vilket kan ses direkt beskrivet i Bibeln, och liknande pastor David Chos arbete i Sydkorea) började växa över hela Tyskland.

De första missionärerna från det nya tyska arbetet reste ut till Skottland och Frankrike under 1985. Under de följande åren bildades husgrupper i Schweiz, Österrike, Holland och Danmark. Senare åkte missionärer också till Polen, Sverige, Ryssland och England.

Vid den tidpunkten togs ett nytt namn efter bön och råd från andra:

CHRISTIAN ASSEMBLIES [EUROPE] INTERNATIONAL

vår logo kan man se pingstens flamma, som representerar den Helige Ande (APOSTLAGÄRNINGARNA 2), tillsammans med "Ordets svärd" och "trumpeten beskriven i Joel".

Under 1990-talet åkte missionärer också ut till Australien, Nya Zeeland, USA och Kanada, i enlighet med den bibliska befallningen att "spänna ut tältet" (JESAJA 54:2). År 2004 startades en ny församlingsgrupp i Sydafrika, och 2005 i Italien. År 2008 åkte missionärer till Spanien och etablerade en grupp där och 2009 startades en grupp i Grekland. Om Gud vill kommer vi att fortsätta skicka ut missionärsgrupper.

Efter många år av långvarig sjukdom avled vår före detta huvudpastor, Scott, i augusti 2015.

Ledarskap i församlingen

År 2006 uppdagades det genom en rad händelser, att det under flera år förekommit synd i vår huvudpastor Scotts liv. Av Gud givna befallningar hade ignorerats och till följd av ett antal anklagelser om missförhållanden, blev han åtalad av de australiska myndigheterna.

Detta kom som en chock för församlingen, eftersom sådant uppträdande aldrig tolererats och faktiskt öppet predikades emot. Även om enskilda individers handlingar inte kan anses representera församlingen som helhet, vill församlingen, som stått under ny ledning i många år, uttrycka sin stora beklagan över de tillfällen Mr Williams uppträdande varit olämpligt och orsakat skada för församlingens medlemmar. Vi är uppriktigt ledsna över detta och det är vår önskan att om möjligt försonas med dem som berörts.

I samarbete med ACNC (Australian Charities and Not-for-profits Commission) har åtgärder vidtagits för att undvika sådana händelser i framtiden. En hög standard i personligt uppförande krävs av alla kristna och församlingen fortsätter att stå fast vid den standard som utläggs i skriften och i lagen för sina medlemmar.­­­­­

  • 1. Allen & Unwin, 1986. ISBN 0868618837