Brittiskt kulturarv

'Royal Society of St. George'

'Royal Society of St. George'Royal Society of St. Georgeär det främsta patriotiska sällskapet i England. Bland dess mål, som finns nedtecknade i dess “Royal Charter” (kungliga deklaration), finns att gynna kärleken till England och att stärka England och Samväldet genom att sprida kunskap om engelsk historia, traditioner och ideal...

 

'The Australian Monarchist League'

Banner Australian Monarchist LeagueAustraliska Monarkistförbundet grundades 1943 för att stödja kronans roll i Australiens författning. I början var de anslutna till det internationella Monarkistförbundet, men bröt förbindelsen med den organisationen 1993.

 

‘This England'

‘This England'  ‘This England’ är en patriotisk tidskrift för engelsmän, som högtidlighåller engelska värderingar och traditioner från 1930-, 40-, och 50-talen och som intar en starkt anti-europeisk hållning.

 

 

'The Ensign Message'

‘The Ensign Message’ ‘The Ensign Message’ är den officiella tidskriften från sällskapet ”the Ensign Trust”. Den publiceras för att främja religion och utbildning av allmänheten vad gäller tron på att Storbritannien och de övriga kelto-saxiska nationerna är Israel, och för att främja den kristna tron i allmänhet.

 

'The Association of the Covenant People'

‘The Association of the Covenant People’ The Association of the Covenant People tror att de anglosaxiska, keltiska och skandinaviska folken och andra närbesläktade folk är Bibelns israeliter, arvtagarna till såväl de välsignelser som det ansvar Gud gav Abraham, Isak och Jakob genom den israelitiska släktgrenen. På deras webbplats finns många utomordentliga artiklar som stöder den här sanningen.

 

'British Israel World Federation'

‘British Israel World Federation’British Israel World Federation (BIWF) grundades 1919 och enade många ‘identitetsgrupper’, och har givit sund undervisning om profetia och frågor som rör främjandet av kristen tro bland förbundsfolken…

 

'British Israel World Federation (Canada) Inc.'

‘British Israel World Federation (Canada) Inc.’Den kanadensiska grenen av British Israel World Federation (BIWF) tror att de anglo-kelto-saxiska folken och närbesläktade folk härstammar från det bibliska Israel. De har många utmärkta artiklar och bilder på sin webbplats för att bevisa historien och uppfyllandet av de löften/profetior som gavs till Abraham.