Australiska pingströrelsens historia

Denna sida beskriver hur Gud förde Pingströrelsen till Australien och var Christian Assemblies International kommer in i bilden. I vår sektion med Bibelstudier finns också en studie om Pingströrelsens internationella historia.

Hur Australien fick sitt namn

Australian Coat of ArmsÅr 1606 stod den spanske kaptenen Pedro Fernandez de Quiros i Tahiti och talade om Australiens öde nästan etthundra år innan Kapten Cook gjorde anspråk på landet. Här följer ett textutdrag av den profetian:

"Låt himlen, jorden, vattnet med alla deras djur och alla de som är närvarande vittna om att jag, kapten Pedro Fernandez de Quiro... i Jesu Kristi namn... hissar detta emblem av det Heliga Korset på vilket Hans person korsfästes och där Han gav Sitt liv till lösen och bot för hela mänskligheten... på denna pingstdag, 1606... tar jag i besittning hela detta område i Söder ända till polen, i Jesu namn... vilket från och med nu skall kallas den Helige Andes land i söder (La Australia del Espiritu Santo)... och detta för alltid och i evighet... och för att det heliga evangeliet skall bli ivrigt och öppet förkunnat för alla infödda i alla de nämnda länderna."

Gud visste redan att Australien skulle bli mäktigt använt som en språngbräda för att sprida Evangeliet till andra nationer, i Sinom tid.

Good News Hall

Smith WigglesworthSmith Wigglesworth Den första pingstkyrkan i Australien startades av Mrs Janet Lancaster, en före detta metodist född i Williamstown, Melbourne, bara tre år efter väckelsen vid Azusa Street i Los Angeles. Efter att ha läst en skrift från England kallad Tillbaka till Pingsten, började hon söka efter att bli fylld med den Helig Ande, vilken hon mottog år 1908. Hennes vittnesbörd övertygade andra och tillsammans med några kompanjoner köpte hon nykteristernas samlingslokal på Queensberry Street i norra Melbourne. På nyårsafton 1909 öppnades samlingslokalen som Good News Hall (Goda nyheternas sal). År 1914 åkte William Jeffrey, som hade hjälpt till med att etablera Good News Hall, till Parkes för att arbeta som pastor. 
Gruppen i Parkes öppnade Australiens första nybyggda pingstkyrka år 1919. Två kända evangelister bjöds in av Good News Hall-sällskapet: Smith Wigglesworth från England år 1921, och Aimee Semple McPherson från Los Angeles år 1922. Som resultat av deras kampanjer bildades ett antal församlingar under det tidiga 1920-talet.

Aimee Semple McPhersonAimee Semple McPherson Frederick Van EykFrederick Van Eyk År 1926 bjöd Good News Hall in den sydafrikanske pingstevangelisten Fredrick Van Eyk. Med stöd av Good News Hall höll Van Eyk mycket framgångsrika möten runt om i Australien och organiserade och strukturerade rörelsen samt grundade 16 församlingar, huvudsakligen i Queensland. På förslag av Van Eyk ändrade Goda nyheternas sal namn till Apostolic Faith Mission (Apostoliska Trosmissionen) och vid en årlig konferens i Melbourne år 1927 presenterade han en författning. De flesta av pastorerna i Queensland separerade sig till sist från honom och från Apostoliska Trosmissionen och kallade sig själva Assemblies of God (Guds församling). Efter att Janet Lancaster dog 1934 krympte Apostoliska Trosmissionen snabbt och försvann.


Apostoliska kyrkan

Från 1929 till 1933 grundade Van Eyk ett antal församlingar i New South Wales som var organiserade i Foursquare Church. William Cathart kom 1930 till Perth från Skottland och etablerade en Apostolisk Kyrka. John Hewitt och ett antal pastorer som lämnat andra församlingar slog sig samman med Cathart 1933, vilket gav detta arbete mer stabilitet. Det finns nu ungefär 70 till 80 Apostoliska kyrkor över Australien.

Southern Evangelical Mission

Robert Horne, en metodistpastor från Melbourne, hörde talas om dopet i Anden år 1910 och sökte Herren tills han mottog den Helige Anden. Han köpte en byggnad i Caulfield 1911 vilket tidigare kallats St. Aubins, och startade Southern Evangelical Mission (Södra evangeliska missionen). Missionen planterade inte fler församlingar utan koncentrerade sig huvudsakligen på att sprida Pingstbudskapet med hjälp av radio och trycksaker.

Sunshine Gospel Hall

Alfred ValdezÅr 1913 var Charles Greenwood närvarande vid ett “Church of Christ” möte i Footscray och hörde talas om dopet i Anden från en man som hade varit med under den sydafrikanske evangelisten John G Lakes verksamhet. Greenwood sökte Gud uppriktigt och mottog den Helige Anden den 25:e november 1913. En liten husgrupp som leddes av Greenwood började år 1916 att be för väckelse. Efter att ha träffats i hemmen under flera år, byggde gruppen en lokal av trä, vilken öppnades under den tidigare delen av 1925 och kallades Sunshine Gospel Hall (Solskensevangeliets sal).

På precis samma dag anlände en ung amerikansk pingstförkunnare, Alfred (bättre känd som “A.C.”) Valdez, till Australien. Han hade känt sig manad att komma men hade inga fasta planer för sitt besök. Efter att ha tjänstgjort vid Southern Evangelical Mission i två månader, leddes Valdez till Sunshine Gospel Hall. Där ledde han en serie mycket framgångsrika möten där 200 människor mottog den Helige Anden. Mötena flyttades först till stadshallen i Prahran, där församlingen omorganiserades och bildade Pentecostal Church of Australia (“PCA”) (Australiens Pingstkyrka). Inom 12 månader från det att Valdez första möten vid Sunshine Gospel Hall startat hade den gamla Richmondteatern vid Bridge Road 343 i Richmond köpts och ändrat namn till Richmondtemplet. År 1926 kom en annan amerikansk pingstförkunnare, Kelso Glover, till Australien och blev inbjuden till en serie möten vid Richmondtemplet. Kort efter detta kände Valdez att han skulle återvända till USA och Richmondförsamlingen erbjöd Glover att ta över pastorsledarskapet. År 1927 återvände också Glover till USA och Charles Greenwood blev pastor, en tjänst som han innehade fram till sin pension 1968.

Richmondförsamlingen utgjorde PCAs huvudkvarter som från första början identifierade sig själv med Assemblies of God i Storbritannien, Amerika, Kanada och Nya Zeeland (vissa individuella församlingar till och med använde det namnet). Ett litet college etablerades 1926 och under de två år som det var verksamt utbildades 30 predikanter från staterna Victoria, South Australia och New South Wales. I juli 1926 började PCA att ge ut en tidskrift kallad 'Australian Evangel'. Då det hunnit bli 1928 möttes ungefär trehundra personer regelbundet för gudstjänst i Richmondtemplet.

"Australian Evangel" LogoPå den tiden, vid 1937, kallade sig de flesta pingstkyrkor i Australien för antingen Assemblies of God (“AOG”) eller Pentecostal Church of Australia. År 1937 sammankallades en nationell konferens i Redfern, Sydney, för att ena församlingarna under en organisation. Charles Greenwood, som då var pastor i Richmondtemplet, valdes till den första presidenten. Det finns nu ungefär 900 AOG församlingar runt om i Australien.

Kristen väckelsekampanj

I november 1941 möttes Leo Cecil Harris, en pastor i AOG (vars far omvändes under Van Eyk och som vid den tiden också var pastor i AOG), och Thomas Foster som var associerad med ‘Världsfederationen för Brittiska-Israel'. Som resultat av detta möte antog Harris ett historiskt synsätt av Bibelprofetia (till skillnad från hans tidigare futuristiska synsätt) liksom budskapet om ‘Brittiska Israel' dvs hur Bibelprofetia kopplar ihop de anglosaxiska (och europeiska) folken med Israels tio försvunna stammar [se Nationella Israel]. År 1945 fick Harris en profetia att påbörja ett arbete i Australien och National Revival Crusade (nu Christian Revival Crusade eller “CRC”) grundades i Adelaide. Under Andra Världskrigets efterkrigstid predikades Guds Rike och behovet av nationell omvändelse tillsammans med helande och behovet av att mottaga den Helige Ande.

Similar roots to Revival Centres International of Australia

Revival Centres

Revival Centres International LogoNär CRC antog en konstitution 1958, drog sig  kyrkorna i Melbourne, Geelong, Port Lincoln och Canberra ur under ledarskap av Lloyd Longfield och Noel Hollins (vilka båda hade mottagit the Helige Ande under en CRC väckelse 1952) och bildade Revival Centres. Detta arbete spred sig till andra stater och består nu av runt 300 församlingar som spänner över Australien, Nya Zeeland, Kanada, Fiji, Italien, Kenya, Papua Nya Guinea, Malawi och Storbritannien.

Med början i maj 1968, följt av en rad kraftfulla Helige Andens verk, omvändes många elever och anställda vid Ballarat East High School och andra skolor i området till kristendomen. Det var så många nyfrälsta elever att många inte kunde delta i normala församlingsmöten. För att lösa det problemet bildades därför en grupp som först kallades ‘Ballarat Revival Centre' och sedan ‘Pentecost Revival Centre'. Bland de som omvändes fanns en lärare som hette Scott Williams som döptes av Lloyd Longfield och som fortsatte med att bilda församlingar i 18 länder runt om i världen under namnet Christian Assemblies International.

Väckelser i Australien

Följande citat från en artikel av Stuart Piggin demonstrerar livsandan i Australiens kristna historia och den täta föreskomsten av lokala väckelser:

Picture of a Bible“I min forskning har jag hittat referenser till 71 lokala väckelser i artonhundratalets Australien. Och långt ifrån oemottaglig för väckelse, har det tjugonde århundradet sett mer väckelser än någon annan tidsperiod. Detta århundrade har bevittnat den största tillväxten någonsin i den kristna kyrkan, och väckelse i Afrika, Asien och Sydamerika är endemisk…

Tältmöteskampanjen i New South Wales landsorter under 1902 till 1903, som resulterade i omvändningen av 25000 personer, var som mest underbar i sina manifestationer i kolgruvebyarna runt Illawarra när 2735 personer förklarade sig omvända, vilket motsvarade ungefär 15% av regionens befolking. Andens eld föll över alla kolgruvssamhällen i ett arbete som beskrevs som 'himmelskt monotont'. Vid Mount Kembla tillkännagavs 131 omvändelser; Mount Keira 214; Balgownie 183; Bulli 292; Helensburgh 234 och så vidare. Vid Mount Kembla 'präglades varje ansikte och gestalt av en intensiv känsla med ett tydligt instämmande med Predikarens brännande ord'.” [1]" 1

Pingstkyrkor i Australien idag

Ayers RockSiffror från Australiensiska Statistiska Byrån visar att det vid år 2001 fanns nästan 195000 Pingstvänner i Australien. Sådana kyrkor har också spridit det fulla evangeliet till många andra regioner, särskilt till Sydostasien och Stillahavsöarna, och detta missionärsarbete fortsätter starkt idag.

Australian Flag

Källor:

R. Humphreys och R. Ward, Religious Bodies in Australia: A Comprehensive Guide, New Melbourne Press (1995) pp.180,181,189,247.

B. Chant, Heart of Fire, fjärde tryckningen, Tabor Publications (1997).

Philip J. Hughes, The Pentecostals in Australia, Australian Government Publishing Service (1996), pp2-6, 20-24

http://www.cai.org/om-oss

http://revivalcentres.org/about-us/

  • 1. Stuart Piggin arbetar för närvarande med en historia över Australiens evangeliska protestantism och  historien om och framtidsutsikterna för väckelse i Australien. År 1991 grundades Centrat för Studier av Australiens Kristendom, vilket gynnar högre forskning i australisk religionshistoria i samarbete med Macquarie University, vid Robert Menzies College, PO Box 1505, Macquarie Centre NSW 2113, Australien. (c) Renewal Journal #2 (93:2), Brisbane, Australia, pp. 3542