Oczyszczająca Siła Krwi

Współczesna nauka dowodzi, iż Biblia jest prawdziwa i ma wysoki poziom naukowy. 3 MOJŻESZOWA 17:11 mówi: "Gdyż życie ciała jest we krwi..." (to zostało napisane około dwóch tysięcy lat przed Chrystusem) i istnieje wiele pism, uczących lud Boży, by odnosił się z czcią do życia, które jest darem Bożym.

Dopiero w 1615 r. n.e. William Harvey odkrył system krążenia krwi w ciele i dopiero w ciągu 30 ostatnich lat doszło do pełnego poznania tego, co Słowo Boże naucza o krwi. Wiadomym jest teraz, że uderzenia serca i jego inne funkcje są wprawiane w ruch poprzez krążenie krwi oraz jest to nawet zasadą utrzymania życia, tak jak mówi Biblia. Serce jest tylko pompą i jego zadanie może być przejęte przez specjalny aparat. Jeżeli jednak krew nie jest pompowana do ważnych dla życia organów, następuje śmierć człowieka. Dlatego, "życie człowieka jest we krwi".

Krew odgrywa w Bożym planie zbawienną rolę pojednania dla dusz ludzkich. Rozlanie krwi na ołtarzu odnawiało związek z Bogiem, gdy lud popełnił grzech. To odnosi się do mocy, kiedy Jezus powiedział: "To jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów" (MATEUSZA 26:28). Krew na ołtarzu tylko zakrywała grzechy ludu. Nie zabierała grzechów i nie czyniła ludu zdolnym do tego, by zwyciężyć grzech w swoim życiu (HEBRAJCZYKÓW 10:3,4). "O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu?" (HEBRAJCZYKÓW 9:14).

Ludzka krew oczyszcza ciało tak samo, jak krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od plagi grzechu. Nowoczesna nauka umożliwiła przetoczenie krwi od zdrowego człowieka do ciała drugiego, który ma tę samą grupę krwi, aby uratować mu życie. By uratować życie, krew musi być najpierw przetoczona, a następnie przyjęta. Tak samo Jezus przelał swoją krew na krzyżu, my przyjmujemy Jego zbawiającą krew w naszych duszach przez wiarę - co odzwierciedla się poprzez przyjmowanie "kielicha i chleba". Ludzka krew daje nam cudowny obraz tego, jak dająca życie krew Jezusa Chrystusa wypełnia wierzącego.

Obserwowane pod mikroskopem komórki krwi odzwierciedlają stan zdrowotny organizmu. Ich liczba, struktura i kolor muszą być odpowiednie w zdrowym ciele. Krew dostarcza pożywienie do wszystkich części ciała, a miliony komórek oczyszczają ciało 2-3 razy na minutę z produktów przemiany materii. Istnieją różne rodzaje komórek krwi i każda z nich ma swoje zadanie. Jedne chronią ciało przed bakteriami, inne usuwają uszkodzoną strukturę i przyczyniają się do krzepnięcia, co w sytuacji wypadku zabezpiecza przed dużą utratą krwi. Krew transportuje pożywienie z organów trawiennych i tlen z płuc do komórek w ciele.

Bakterie można znaleźć wszędzie; na naszej skórze, w nosie, w gardle i w jamie ustnej. W sytuacji wypadku wnikają pod skórę lub w tkanki. Następuje zapalenie i toksyny dostają się do organizmu i powodują uszkodzenia wielu ważnych dla życia organów. Tylko oczyszczająca siła krwi może nas wówczas uratować.

Jeśli krew ludzka jest taka wspaniała, o ileż wspanialsza musi być Krew Jezusa Chrystusa, która oczyszcza w każdej sekundzie!

Grzech jest chorobą duszy, która atakuje myśli, wyobrażenia, która brudzi świat myśli, osłabia wolę, zatwardza sumienie i usypia duchową aktywność. Miłość do grzechu pozwala na zatwardzenie serca, tak samo jak bakterie wywołują zapalenie zastawek serca, co prowadzi do śmierci. Grzech jest zaraźliwy, zakaźny i brudzi społeczeństwo. Jeśli nie jest zatrzymany, rozprzestrzenia się jak epidemia. Jeśli przejrzymy gazety zobaczymy jak grzech się rozszerza wśród wszystkich klas społecznych, i nie istnieje ludzki sposób na uwolnienie się od siły grzechu. "Choćbyś nawet obmywała się ługiem i mydła używała obficie, jednak brudna plama twojej winy będzie wyraźna przede mną, mówi Wszechmocny PAN" (JEREMIASZA 2:22).

Pan Jezus Chrystus jest jedynym zbawiennym środkiem przeciw chorobie grzechu. Tak samo jak ufamy oczyszczającej sile ludzkiej krwi, ufamy Krwi Jezusa Chrystusa, która wciąż uwalnia duszę od grzechu, tak jak ludzka krew ciało człowieka od zakażenia.

Czy odnalazłeś oczyszczenie dla swoich grzechów przez drogocenną Krew Jezusa Chrystusa i duchowe życie, które tylko On może dać, poprzez dar Ducha Świętego, który jest dany wraz z obietnicą życia wiecznego?

Arthur D. Lucas (Hounslow/England)
Przetłumaczone z niemieckiej wersji "Die reinigende Kraft des Blutes"