Jezus Chce Cię Uzdrowić!

Kilka Pism z Biblii, które pokazują jak doświadczyć zbawienia i uzdrowienia przez modlitwę.

"... i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli, aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza proroka, mówiącego: On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł" MATEUSZA 8:16-17.

"Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki" HEBRAJCZYKÓW 13:8.

"Służcie PANU, Bogu waszemu, a On pobłogosławi chleb twój i wodę twoją. Oddalę też choroby spośród ciebie." 2 MOJŻESZOWA 23:25

Wszyscy, którzy wierzą w Jezusa i podążają za Nim, otrzymają przebaczenie za swoje grzechy: "O nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię jego" (DZIEJE APOSTOLSKIE 10:43).

Każdy, kto wierzy w Jezusa zostaje uwolniony ze skłonności do grzechu. (Alkoholizm, palenie tytoniu, zażywanie narkotyków, itp., - grzechy, których nie możesz porzucić bez pomocy innych). Biblia mówi o Chrystusie: "On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was" (1 PIOTRA 2:24).

Ostatnia część wyżej wspomnianego wersu z Biblii mówi nam, że nasze ciało również zostanie uzdrowione, jeśli uwierzymy w Jezusa. On wziął na siebie nasze cierpienia, kiedy zabrał nasze grzechy. Zabrał je, więc nie musimy się już nimi martwić. On martwi się nimi za nas, więc powinniśmy być wolnymi od zła. Biblia mówi, że On: ". i uzdrawiał wszystkich, którzy się źle mieli, Aby się spełniło, co przepowiedziano przez Izajasza proroka, mówiącego: On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł" (MATEUSZA 8:16-17).

On, który wierzy w Jezusa, nigdy nie będzie cierpiał chorób. Biblia mówi: "... nic wam nie zaszkodzi" (ŁUKASZA 10:19).

Ty, który jeszcze nie uznałeś Jezusa za swego Zbawcę i lekarza, zrób to teraz. To jest bardzo proste, prostsze niż wielu ludziom się wydaje. Pozwól, że dam ci przykład. Ewangelia Marka (MARKA 5:25-29), mówi o kobiecie, która chorowała przez 12 lat. Tak jak wielu innych, wierzyła medycynie i szukała pomocy u wielu lekarzy. W wierszach 25-26 czytamy: "A niewiasta, która od dwunastu lat miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy, i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło..."

Lecz wtedy usłyszała o Jezusie i zdecydowała się uwierzyć Mu. Jezus natychmiast ją uzdrowił bez używania skalpela i lekarstw. W wersach 27-29 czytamy: "Gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie i dotknęła szaty jego, Bo mówiła: Jeśli się dotknę choćby szaty jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok, i poczuła na ciele że jest uleczona z tej dolegliwości".

To jest tak proste do pojęcia. Wiara nie jest niczym dziwnym czy czymś nadprzyrodzonym. Wszyscy ludzie mają określoną wiarę. Jest ci potrzebna, by pójść do lekarza, prowadzić samochód, czy po to, by pracować. Musisz tak samo wierzyć, gdy uciekasz się do Jezusa. Wierzyć, że Jezus jest Synem Bożym i zwyciężył całe zło i wyznać to przed krewnymi, przyjaciółmi, a wtedy będziesz uratowany:

"Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu" RZYMIAN 10:9-10.

JEZUS CHCE UZDRAWIAĆ Z CHORÓB RÓWNIEŻ DZISIAJ

Poniższe zdjęcia pokazują jak mały chłopiec, który złamał sobie ramię został uzdrowiony przez wstawiennictwo:

Boy with twisted, broken arm(1) Po tym, jak mały chłopiec złamał sobie ramię, nie był w stanie nim ruszać przez dwa lata. Wyglądało tak, jak wygląda wykręcona ścierka. Pastor A.A. Allen examines the arm(2) Pastor A. A. Allen sprawdził jak delikatne jest ramię i próbował znaleźć miejsce złamania palcem. Instant healing of the arm

Przetłumaczone z niemieckiego: 'Jesus will dich heilen'

Źródło: 'Litteraturmissionen', Forsheda (Szwecja)