De geschiedenis van Christian Assemblies International

Onze gemeente is ontstaan in Duitsland, waar pastor Scott en zijn vrouw Ree in 1976 als missionarissen vanuit Australië zich vestigden. Drie en half jaar later werden de eerste mensen gered en het werk begon snel te groeien. Nu is de kerk vertegenwoordigd in vele verschillende landen over de hele wereld.

Hoe alles begon

De Bijbel laat zien dat God eenieder vanaf de moederschoot voorbereidt (zie JESAJA 44:24) en dat Hij diegenen die Hem zoeken, leidt en de weg wijst. De Heere begon Scott voor te bereiden op Zijn Werk door middel van een gedisciplineerde training en grondige opleiding tijdens zijn jeugd. Onder andere hield dit in dat hij een tijd verbleef op het "Royal Military College, Duntroon" (zijn vader was Majoor in het leger en had de leiding over de “School van de Verbindingsdienst”) en zat hij op de "Boy's Grammar School" (onderdeel van de Church of England) in Canberra. Dit is een van de redenen waarom deze C.A.I.-gemeentes gedisciplineerd en ordelijk zijn en niets gemeen hebben met de losbandigheid en ‘wetteloosheid’ in vele van de zogeheten charismatische gemeentes van nu.

In 1958 ervoer het Royal Military College onder de cadetten en officieren een machtige beweging van de Doop in de Heilige Geest. Gebeden werden zeker beantwoord want het was precies tien jaar later dat, vele kilometers verder op, Scott in Ballarat bekeerd werd door Ken, een van zijn studenten. Een beschrijving van deze ‘Pinksteropwekking’ op het R.M.C. is te vinden in het boek van Chris Coulthard-Clark: Duntroon - The Royal Military College of Australia (1911-1986).1

In 1958 ervoer het Royal Military College een machtige beweging van de Doop in de Heilige Geest

Nadat hij zijn studie Geschiedenis en Talen aan de Monash Universiteit, in een buitenwijk van Melbourne, afgerond had, begon hij zijn loopbaan als leraar op de Ballarat East High School. Ken William K. was een zeer levendige vierdejaarsstudent. Uit tal van zaken bleek dat hij een leider en aanvoeder was. Mede daar hij een jongen was die met iedereen een goede verstandhouding had, werd hij prefect. Het werd al gauw duidelijk dat hij ‘anders’ was dan de rest van de studenten. Ken was rustig, terughoudend en toch vol leven! De eerste vrees was dat hij tot een vreemde sekte behoorde, maar zijn stabiele levensstijl en zijn manier van doen lieten al spoedig zien dat hij juist een zeer evenwichtige persoon was. Hij bezat een geloof dat te vergelijken was met ‘de grondslagen van het vroege christendom en de wegen van de reformatie uit de tijd van Maarten Luther.’ Nieuwsgierig gemaakt door Ken begon Scott een ‘gevalsanalyse’ over deze student!

Rond 6 juni 1967 kwam Ken naar school, opgewonden over ‘het einde van de wereld’ en de spoedige terugkomst van Jezus. Het bewijs hiervoor zou de ‘Zesdaagse oorlog’ tegen Israël zijn. (Zie LUKAS 21:20-24 - deze schriften laten minstens twee niveaus van profetieën/geschiedenis zien. De vroegere christenen wisten vanuit deze tekst dat ze uit Jeruzalem moesten vluchten als het Romeinse leger de stad zou omsingelen en zich dan toch zou terugtrekken zonder aanwijsbare reden. Niet één christen kwam om, terwijl de ongelovigen die in Jeruzalem bleven moesten lijden, in overeenstemming met de profetie in EZECHIËL 5:8-17. Een derde in de stad stierf de hongerdood. Vrouwen aten zelfs hun eigen kinderen. Een derde werd gevangen genomen en de rest werd afgeslacht. De schrift ”Jeruzalem zal van de heidenen vertreden worden, totdat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn…” verwijst naar Juni 1967.) Dit wakkerde de interesse aan en bracht vele vragen, wat de leraar van Ken ertoe leidde nog meer onderzoek te doen en de familie van deze jongeman te leren kennen. Gedurende de tweede helft van dat jaar werden met Ken en zijn zus Robynne veel discussies gevoerd rond de eettafel van de familie Kinnane. Ken mocht in het weekend met zijn leraar gaan surfen en meestal gingen ze naar Torquay. Ken kwam telkens weer met bewijs voor de goddelijke inspiratie van de Bijbel en dat zijn inhoud niet gewoon door mensen bij elkaar verzonnen was maar het onfeilbare Woord van God! Dit werd aangetoond door studies over natuurwetenschap, archeologie, wiskunde, geschiedenis en profetie. Scott besefte dat hij een beslissing moest nemen. Kens eigen bekering, die een aantal jaren eerder plaatsvond, manifesteerde zich door een geweldige kracht en de invulling van de Heilige Geest – met als teken het spreken in andere talen. De jonge talenleraar was verbaasd over deze wonderbaarlijke taal en kon niet anders doen dan dit als een bevestiging van Gods Woord te zien zoals in 1 KORINTHE 2:4 en 1 KORINTHE 4:20 en andere soortgelijke beschrijvingen over hoe God klaarblijkelijk werkt (zie 1 THESSALONICENSEN 1:5). Hij ging samen met Ken naar een bijeenkomst van het Revival Centre op het vliegveld van Ballarat. Pastor Noel Hollins van Geelong legde hem de handen op en hij werd met de Heilige Geest vervuld en diezelfde avond door Pastor Lloyd Longfield gedoopt.

CAI banner describing our roots in AustraliaCAI heeft vergelijkbare grondslagen en leer als de Revival Centres International of Australia en Revival Fellowship of Australia

Over een periode van zes jaren waren verschillende scholen getuigen van wonderen, genezingen en de bekering van veel studenten

In mei 1968 bewoog de Heilige Geest zich wederom. Op een krachtige manier werden studenten en personeel van de Ballarat East High School en andere plaatselijke scholen tot het christendom bekeerd. De toename van het aantal nieuw-bekeerde studenten was dusdanig dat een standaard bijeenkomst niet meer toereikend was. Ken en zijn leraar vormde een andere groep, met een aanzienlijk aantal mensen. Deze werd eerst ‘Ballarat Revival Centre’ en later ‘Pentecost Revival Centre’ genoemd. Aangezien Jim Kinnane jarenlang ervaring had met christelijke fellowship en een zeer goede leraar van het Woord van God was, werd hem het leiderschap toebedeeld. In de volgende zes jaar werden er nog meer studenten bekeerd en braken er verschillende miniopwekkingen uit. Terwijl de Heilige Geest zich heftig bewoog in bepaalde delen van Victoria, haalden gedeeltes van deze opwekkingen de Australische pers. De voorpagina van de ‘Melbourne Age’ trompetterde eens de kop: "HANDELINGEN 2:1-4: En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen..."

De studenten van Ballarat waren in contact met andere gebieden van de staat waar de Heer zich bewoog en op de scholen werden vele wonderen, inclusief genezingen, waargenomen. Het bleef niet bij Victoria maar breidde zich uit naar New South Wales toen Kens leraar er op uit ging om te getuigen, hoofdzakelijk in het westen van Sydney: Mt. Druitt, Whalan en Shalvey (1972 - 1976).

De foto's zijn toegevoegd om Ken te 'eren,' die door God gebruikt is om velen tot Christus onze Redder te brengen en ook voor 'pastor' Jim Kinnane en zijn vrouw, Dorothy, vanwege hun onvermoeibare zoeken en geduld in het leren en begeleiden van de toekomstig predikant in de beginjaren... ROMEINEN 13:7.

Ken en ScottKen en Scott verspreiden het Woord in Hobart, Tasmanië (1968) Jim, Dorothy en ReeJim & Dorothy met Scotts vrouw, Ree, en hun pasgeboren dochtertje op de Zugspitze, 1978 - Duitslands hoogste berg.

In deze eerste jaren toonde de Heer hem dat hij als missionaris naar Europa zou gaan. In een droomachtige visie werd aan hem en sommige anderen, de keuze gesteld tussen een christelijk werk - lijkend op één groot vuur of vreugdevuur (één centrale gemeente met veel leden op één locatie) – of dat van een christelijk werk met veel kleine vuurtjes (kleine huisgroepen), waarvan sommigen zwak branden of zelfs uit zouden doven in de loop der jaren, maar uiteindelijk zou het zich als een netwerk over de hele wereld verspreiden.

Door middel van gebed en profetieën toonde de Heer Scott naar Starnberg te gaan

In oktober 1976 stapte Scott aan boord van de SS Australis om Australië voor Groot Brittannië te verruilen. Samen met een andere jongen, Tony, gehoorzaamden zij het bevel van Christus in MARKUS 16: "Gaat heen in de gehele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen." Door middel van gebed en profetieën toonde de Heer hem om naar Starnberg, vlak bij München (Zuid-Duitsland), te gaan. Na een testperiode van drie en halve eenzame jaren, waarin Scott ook achter het IJzeren Gordijn werkte, werden de eerste drie mensen gedoopt en ontvingen de Heilige Geest in het zwembad waar hij werkte, in dienst voor het Duitse leger (Bundeswehr). Vanaf toen begon de kerk zich te ontwikkelen en groeide bestendig.
 

Het leven in Duitsland was zeer eenzaam voor het Australisch echtpaar, want de banden met de ‘huisgroep’ in Australië gingen al snel verloren toen het werk daar uiteenviel. Dit werd voornamelijk veroorzaakt door een extreme leer en een duidelijk gebrek aan liefde en medeleven. Hechte en persoonlijke vriendschappen en christelijke broederschap doofden uit in het Australische werk nadat een ‘anti–sociale’ leer werd ingevoerd, waarbij de broeders en zusters ontmoedigd werden om met elkaar om te gaan. Dit alles op grond van een verkeerd begrip van de schrift in 1 JOHANNES 1:3. Die ‘negatieve houding’ uit die tijd heeft waarschijnlijk geleid tot de sterke nadruk op waarden en normen betreffende familieleven en vriendschap die nu in de C.A.I. zijn te vinden. We zijn een hechte familie.

Gedurende deze eerste jaren in Duitsland had Ree een aantal miskramen. Scott had drie ondergeschikte baantjes om het hoofd boven water te kunnen houden. Ken hield al op met schrijven in 1978. Kersty werd met het Downsyndroom geboren. De schrift in SPREUKEN 26:2 werd ‘gefluisterd’ en deed de ronde. Een verschrikkelijke tijd van beproeving werd ervaren zoals beschreven in JOB 13:15. Binnen enkele jaren stortte het veelbelovende werk dat zich over Australië en daar buiten verspreid had ineen. Het viel al uiteen toen hij en Tony met de ‘S.S. Australis’ naar Southampton vertrokken. Jammer genoeg is er nu niets meer over van de Pentecost Revival Centres. De leer was grondig maar als tweedracht en onenigheid worden toegestaan dan kan satan op zijn duivelse manier werken en hechte vrienden door insinuatie en geruchten van elkaar scheiden.

Het begin van de gemeente, Feldafing, DuitslandHet begin v.d. gemeente - Feldafing, Duitsland.

De Heer bewoog zich echter in juli 1980 middels door de bekering van de twee broers, Gϋnther en Wolfgang, samen met een vriend, die toen in het Duitse leger dienden, in de German Kazerne Schwimmhalle [het zwembad op de militaire barakken] in Feldafing. Gϋnther ontving als eerste de Heilige Geest. De kracht van God viel toen en wierp hun vriend met zoveel kracht op de grond naast het zwembad, dat hij in het zwembassin moest worden gedragen om in overeenstemming met Gods gebod in HANDELINGEN 10:48 gedoopt te worden. Hij ontving de Doop in de Heilige Geest met veel kracht en begreep daarbij slechts gedeeltelijk de leer in ROMEINEN hoofdstuk 6. Hij dacht namelijk dat hij letterlijk onder water zou moeten sterven om dan uit de dood te herrijzen (ROMEINEN 6:2-3). Dit gebeurde natuurlijk geestelijk toen hij uit ‘het water van afscheiding’ omhoog werd gebracht. Gods kracht en wonderen begonnen zich machtig te manifesteren. Dit in antwoord op uitspraken van sommige Duitse senior officieren zoals: “niets zal onze Duitse mensen bekeren, omdat ze te voorzichtig en sceptisch zijn om te accepteren wat een buitenlander te zeggen heeft.” Welnu, Gods Woord leeft - Christus leeft.

In 1985 vertrokken de eerste missionarissen van het nieuwe Duitse werk naar Schotland en Frankrijk

De eerste bijeenkomsten werden gehouden in het huis van het echtpaar in Landstetten (bij Starnberg), een klein dorpje vlak bij de Duitse Alpen en Duitslands hoogste berg, de ‘Zugspitze’. Na 1980, toen er meer mensen bij de nieuwe, groeiende Gemeente kwamen die toen Pinkster- opwekkingsbeweging (Duits: Pfingsten Erweckungsbewegung) genoemd werd, ontvingen velen de Heilige Geest zoals op de dag van Pinksteren (HANDELINGEN 2:1-4). Ook zag men, zoals God belooft in zijn Woord, talloze genezingen in het gehele Duitse leger en de Luftwaffe/ Luchtmacht. Door heel Duitsland ontstonden kleine ‘huisgroepen’ (gebaseerd op John Wesleys bediening, hetgeen we duidelijk in de Bijbel kunnen zien en ook gelijk aan het werk van pastor Cho in Zuid-Korea, zoals we het ook duidelijk in de Bijbel beschreven zien).

God ‘Die de eenzamen zet in een huisgezin’ (PSALM 68:7), heeft Scott en Ree in de laatste jaren een geliefde ‘geadopteerde/Bundschaft’ zoon gegeven in Michy, samen met zijn vrouw Jo en prachtige kleinkinderen die Jonathan en Priscilla heten. Michy is nu de senior pastor van de CAI gemeentes.

In 1985 vertrokken de eerste missionarissen van het nieuwe Duitse werk naar Schotland en Frankrijk. De jaren daarop ontstonden ook huiskringen in Zwitserland, Oostenrijk, Nederland en Denemarken. En nog iets later gingen er ook missionarissen naar Polen, Zweden, Rusland en Engeland.

Op dit punt, na gebed en advies van anderen, werd er een nieuwe naam aangenomen:

CHRISTIAN ASSEMBLIES [EUROPE] INTERNATIONAL

In ons logo, zie je het vuur van Pinksteren, dat de Heilige Geest vertegenwoordigt (HANDELINGEN 2), samen met ‘het zwaard van het Woord’ en ‘de bazuin’ zoals beschreven in Joël.

In de 90-er jaren gingen er ook missionarissen naar Australië, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten en Canada, getrouw aan het bevel uit de schrift: ‘Maak de plaats uwer tenten wijd' (JESAJA 54:2). In 2004 werden nieuwe gemeentegroepen opgericht in Zuid-Africa, Hongarije en Noorwegen, in 2005 zijn we weer begonnen in Denemarken en er is een groep in Italië begonnen.

  • 1. Allen & Unwin, 1986. ISBN 0868618837