Gebedspunten

Pastor Banda heeft om onze gebeden gevraagd: dat de Heer deuren opent voor hun bediening in het noorden van Malawi. Hun doel is het om daar openlucht-evangelisatie-bijeenkomsten te houden; opwekkingsbijeenkomsten voor jongeren te organiseren, kerken te stichten. Ook dat ze wees kinderen, armen en verdrukten kunnen bereiken en eveneens nieuwe discipelen kunnen trainen en onderwijzen.

 

 1. Animatietekening biddende manVoor opwekking, een grote uitstorting van de Heilige Geest. Voor de redding van mensen door geloof en met de doop in de Heilige Geest.
 2. Voor de samenwerking van lokale kerken.
 3. Voor openbaringen van het Woord en de autoriteit om het getrouw te onderwijzen.
 4. Voor bescherming tegen en genezing van Malaria voor de hele familie.
 5. Voor de gunst van de mensen.
 6. Voor genoeg middelen om het gezin en de bediening te kunnen ondersteunen, zodat we meer mensen voor Christus kunnen bereiken.
 7. Voor gelegenheden om het Woord te kunnen prediken.
 8. Voor genoeg mensen om anderen te trainen die geïnteresseerd zijn in voltijd-bediening.
 9. Voor een huis, groot genoeg voor het gezin en voor het werk van de Heer – zodat we er gebedsbijeenkomsten kunnen houden ter ere van God.
 10. Voor wijsheid, kracht en zalving op onze levens en bediening.
 11. Voor een voortdurende effectieve bediening.
 12. Voor voortdurende leiding in de bediening en om er achter te komen waar God ons heen wil sturen.
 13. Voor regen, gezonden door de Heer, zodat de droogte breekt en de hongersnood in het land ten einde komt.
 14. Voor Gods bescherming als we op reis zijn.

 

 

“…want Ik zal in de woestijn wateren geven, en rivieren in de wildernis, om Mijn volk, Mijn uitverkorenen drinken te geven...”

(JESAJA 43:20)